НОВИНИ

Ние обичаме да споделяме нашите успехи

Скоро ще стартира схема за безвъзмездна помощ за технологична модернизация

 

Очаква се стартиране на първата схема за безвъзмездно финансиране по наскоро одобрената от Европейската комисия Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Схемата е по инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” от програмата и ще финансира дейности за подобряване на производствените процеси на предприятията, добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

 

Стартирахме серия участия в сутрешния блок на БНТ2

 

Интегрити Консултинг в партньорство с БНТ ще участва в серия предавания в сутрешния блок на БНТ2 “Добро утро с БНТ2“, излъчвано от Регионален телевизионен център Благоевград.Целта на тези предавания ще бъде информиране на местния бизнес, публични и неправителствени организации и обществеността като цяла в Югозападна България за възможностите за кандидатстване по програми на ЕС, както и основни елементи и специфики в кандидатстването и реализацията на проекти, финансирани от европейски инструменти.

 

Как европрограмите помогнаха да се подобри управлението на компаниите

Голяма част от предприемачите са подготвени административно, експертно и технически за реализация на по-амбициозни проекти

 

Изтеклият първи програмен период от 2007 до 2013 г. за финансиране от Европейския съюз (ЕС) беше едно голямо предизвикателство както за българския бизнес, така и за консултантските компании. Преминавайки мислено през всички тези години още от периода на предприсъединителните програми, бих могъл да обобщя важните моменти, които определено подпомогнаха българския бизнес да израсне в управленски, технически и административен аспект.

 

Стартирахме трансграничен проект с Община Ниш

 

Интегрити Консултинг чрез партньорството си с Агенция за Икономическо развитие Костинброд успешно кандидатства и в момента реализира трансграничен проект „Трансгранично сътрудничество за изграждане на Център за привличане на инвеститори, подпомагащ публично частното партньорство“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.

 

Успешно приключихме консултантска дейност в НАП

 

През периода август 2013 г. – юни 2014 г. Интегрити Консултинг ООД, като водещ партньор в Гражданско дружество „ИНТЕГРИТИ ОРАК ГРУП”, спечели и успешно реализира един от най-мащабните и предизвикателни търгове в България за консултантски услуги по Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 по проект: „Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания”.

 

Участваме в международен проект Work & Train финансиран по програма Leonardo da Vinci

 

Интегрити консултинг, чрез своята партньорска организация Агенция за икономическо развитие Костинброд, взе участие в изпълнението на проект „Work & Train, Насърчаване на обучението и включване на групите в неравностойно положение чрез работата", финансиран по секторна програма Леонардо да Винчи.